Vergi usul kanunu genel tebliği

MEVZUAT DUYURULARI

- SGK GENELGESİ 2019/10 ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN İŞÇİLERİN TESCİL İŞLEMLERİ
- OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 99 KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI BİNDE BİR OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 98
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
- HASILAT ESASLI VERGİLENDİRİLENLER İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
- VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- MESLEK MENSUPLARINCA VERİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİ İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE HÜKÜM BULUNDUĞUNA,TARİFENİN DİĞER BEYAN VE BİLDİRİMLER BÖLÜMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (POŞET) BEYANNAMESİ KILAVUZU HK.
- SGK DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 89
- KGK DUYURUSU
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER/51
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
- 859 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 26)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 78
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 77
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 76
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 75
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 74
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 73
- DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:60
- EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:69
- BELEDİYE GELİRLER KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:48
- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
- MAL VE HİZMETLERDE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ YAPILMASI
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLER
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/ 58
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
- KONUTTA YENİ KDV ORANLARI İLE İLGİLİ DUYURU
- BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ