GÜNCEL HABERLER

- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/111 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
- TÜRMOB Geçici Vergi Beyannamesinin Süre Uzatımı ile ilgili Talep Yazısı
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu Sözleşme Dönemine İsabet Eden Beyannamelere Yönelik Geliştirme Kullanıma Açıldı
- Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 51 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 50 Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 49 Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik “Konkordato Komiserliği Eğitimi TÜRMOB Tarafından da Verilecek”
- 2019 Yılı 1.Dönem Etik Eğitimi hk.
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 45 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 44 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
- 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 43 Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam 806) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 42 2019 Yılında 10 TL'Ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresini Beklemeksizin Terkini
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 41 ÖTV Uygulamasında Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanıtımı Değişti
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 40 Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019'a Kadar Yaptırılması Gerekmektedir
- Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
- .
- Maktu Aidat hk.
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği