GÜNCEL HABERLER

- Uyumsoft Tanıtım Semineri hk.
- 2018/2 Dönem Etik Eğitimi Başvuruları hk.
- Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/158) Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 20)
- Sosyal Güvenlik Kurumu,Son Ödeme Süresi 31 Ağustos 2018 Olan SGK Alacaklarının Son Ödeme Süreleri 07 Eylül 2018 Cuma Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilgilendirme Semineri hk.
- .
- 2018/Temmuz Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 28.08.2018 Tarihine Uzatılmıştır.
- 27 Ağustos 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler,Damga vergisi Beyannameleri ve KDV Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri 28.08.2018 (Salı) Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.(VUK-110/2018/14)
- Bayramlaşma programı hakkında
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu
- 2018/3.Dönem SGS Sınavı Duyurusu
- 7146 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
- Bursa Smmm Odası Tarafından Düzenlenen KGK Onaylı Sürekli Eğitim Programları Hk.
- 2018/2 Dönem Etik Eğitimi Başvuruları Başlamıştır
- Vergi Usul Kanunu sirküleri (VUK-109) hakkında
- 7143 Sayılı Kanun Gereğince Oda Aidatlarını Yapılandırma Süresi Son Günü 31 Temmuz 2018 'dir.
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN.
- Güncel Mevzuat Değişiklikleri hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği