GÜNCEL HABERLER

- Allah vatanımızı milletimizi ve tüm askeri birliklerimizi ,Özellikle Şuan Afrin de “Zeytin Dalı” harekatında olan tüm askerlerimizi korusun.
- "Vergi Denetim Sürecinde Özellikli Durumlar" Konulu Eğitim Semineri hk.
- "Dönem Sonu İşlemleri" Eğitim Dökümanı Hk.
- 2018/1.Dönem Etik Eğitimi Başvuruları Başlamıştır.
- Vergi Hukukunun Güncel Konularına Bakış Konulu Eğitim Semineri
- 2018 Yılı maktu Aidat hk.
- Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem Konulu Eğitim Semineri hk.
- Defter-Beyan Sistemi Hakkında TÜRMOB Yazısı
- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi.
- Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren %5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı
- Yeni Yılınız Kutlu Olsun
- 72 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2017/158) Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor.
- 1/1/2018 Tarihi İtibari ile E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)
- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılasına Dair Tebliğ (Seri No:14)
- Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra no:1'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:9)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 489)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 488)
- 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği