GÜNCEL HABERLER

- Şirket Kuruluş Sözleşmeleri Hakkında
- 19 Ocak 2017 Perşembe günü Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme Konulu Seminer hk.
- 2017/1.Dönem Etik Eğitimi hakkında
- Ticaret Sicil Harçlarının Tahsili hakkında
- Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11
- Son Ödeme Tarihi 02.01.2017 olan SGK Prim ve Diğer Tüm ödemelerin tahsilat işlemleri 09.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır
- Terörü Lanetliyoruz
- Yeni Yılınız Kutlu Olsun
- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Ücretler Hakkında
- 30.12.2016/151 ve 30.12.2016/152 Sayılı Mevzuat Sirküleri hakkında
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:295)
- Mevzuat Sirküleri 2016/143 Özel Sirküler : Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (sıra No:475) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
- Meslek Sorunları ve Çözüm Önerileri hakkında
- Defter Tasdikleri hakkında
- GENELGE 2016/3 E-Birlik Sözleşmeleri hakkında
- Gelir İdaresi BaşkanlığıTebliğ Taslağı hakkında
- Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL'ın Teşekkür Yazısı hakkında
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (seri no:8)
- 2017 Yılı Sınav Takvimi ve Eğitim Ücretleri hakkında

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar