GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak
- Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü
- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/182 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/181 Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/180 Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı
- ACCA Aralık 2021 Sınav Dönemi Eğitimleri Başlıyor…
- KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları e-TÜRMOB Eğitim Portalı Üzerinden Asenkron Eğitimlerle Devam Ediyor
- 4-13 Aralık 2021 YMM Sınav Duyurusu hk.
- Muhasebe Yazılım Programlarının VKN ile Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/179 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/178 Yangın ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK'ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri 27/09/2021 Tarihine Uzatıldı
- Mali Mevzuat Uygulama/Yorum Sirküleri Sirküler No:10
- KGK-Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne ilişkin modül yayımlanmıştır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/177 7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/176 GVK Geçici 67'nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/175 Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/174 2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/173 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/172 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/182 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/181 Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/180 Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/179 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/178 Yangın ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK'ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri 27/09/2021 Tarihine Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/177 7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/176 GVK Geçici 67'nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/175 Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/174 2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/173 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/172 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/171 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasının Son Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi ile Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerdeki 7256 ve 7326 Sayılı Bazı Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Süreleri Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/170 7326 Sayılı Kanun Kapsamında 31 Ağustos 2021 Tarihinde Sona Erecek Olan Bazı Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/169 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/168 Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK'ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/167 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/166 KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/165 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/164 Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılığın Usul ve Esasları ile Uygulanacak Yaptırımlar Açıklandı


Önemli Bağlantılar