GÜNCEL HABERLER

- KGK - Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru
- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/053 "7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri de Kapsamaktadır"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/052 "Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.03.2021 Tarihine Uzatıldı"
- GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Klavuzu
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:35)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/049 "SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/048 "SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı"
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) nda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:526)
- Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği
- 1 Marttan İtibaren Yıllara Yaygın İnşaatta Tevkifat %5'e Çıkıyor
- Finansman Gider Kısıtlaması Geri Geldi
- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi hk.
- Bağımsız Denetim hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/42 "Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/41 "Cumhurbaşkanı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Arttırıldı"
- KGK Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
- Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/040 "Elektrikli Otomobillerin ÖTV Oranı Arttırıldı"
- 2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi ve Ücretler Yayınlanmıştır.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/054 "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/053 "7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri de Kapsamaktadır"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/052 "Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.03.2021 Tarihine Uzatıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/051 "KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/50 "Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/049 "SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/048 "SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/047 "e-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/046 "Yabancı Paraların 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/045 "Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişin FOB Bedelinin En Az %85'i Olarak Belirlenmiş Olan Yurtdışına İhraç Oranı, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanıyor"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/044 "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/043 "4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/42 "Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/41 "Cumhurbaşkanı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Arttırıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/040 "Elektrikli Otomobillerin ÖTV Oranı Arttırıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/39 "1 Ocak 2021 / 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/38 "Cumhurbaşkanı Kararı ile Cep Telefonu Haberleşmesi ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5'den %10'a Arttırıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/37 "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/36 "Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/034 "Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor"


Önemli Bağlantılar