GÜNCEL HABERLER

- 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ...Tüm Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz.
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:306)
- Gelir Vergisi Eğitim Dökümanı hk.
- .
- TÜRMOB Birlik Yönetim Kurulu'nun 09.02.2019 Tarihli ve 68 Sayılı Kararı Hakkında
- .
- VUK Sirküleri/113 Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınla
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 24)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/58 KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/57 Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/56 Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği
- 2019 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Poşet Beyannamelerinin 24 Nisan'a Kadar Verilmesi 30 Nisana Kadar Ödenmesi Hakkında Kanun 22 Şubat 2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/111 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
- TÜRMOB Geçici Vergi Beyannamesinin Süre Uzatımı ile ilgili Talep Yazısı
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu Sözleşme Dönemine İsabet Eden Beyannamelere Yönelik Geliştirme Kullanıma Açıldı
- Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 51 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 50 Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 49 Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik “Konkordato Komiserliği Eğitimi TÜRMOB Tarafından da Verilecek”

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği