GÜNCEL HABERLER

- Sözleşme Girişleri Süre Uzatımı hakkında
- BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Duyurusu hakkında
- Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarasının Eleştirilmesine İlişkin Bildirim Formu Kullanıma açılmıştır.
- Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No :1)
- 27 Şubat 2017 ''Güncel SGK Konuları ve Teşvikler'' Konulu Seminer hakkında
- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı (SGK Duyurusu)
- Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler (SGK Duyurusu)
- 2016 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- 2017/1. Dönem Etik Eğitim Başvuruları 28 Şubat 2017 tarihine uzatılmıştır.
- Kanun Hükmünde Kararnameye Göre İşverenlere SGK ve Vergi Teşvikleri geldi
- Geçici Vergi Beyannameleri Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında
- 03.02.2017 tarihiyle Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV ve ÖTV de Yapılan Değişiklikler
- Gayrimenkul Teslimlerinde Uygulanacak K.D.V. Oranları
- e-BİRLİK sözleşme Girişleri Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin 28.02.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
- İnşaat Muhasebesi Semineri Hakkında
- Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
- YAPILANDIRILAN BORÇLARIN TAKSİDİNİ ÖDEYEMEYENLERE; YENİDEN ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.
- Şirket Kuruluş Sözleşmeleri Hakkında
- 19 Ocak 2017 Perşembe günü Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme Konulu Seminer hk.
- 2017/1.Dönem Etik Eğitimi hakkında

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar