GÜNCEL HABERLER

- .
- 2018 Yılına İlişkin Vergi Levhalarının 31.05.2019 Tarihine Kadar GİB İnternet Sitesinden Alınması Gerekmektedir.
- 21.05.2019 Salı İftar Yemeği Organizasyonu hk.
- Anneler Gününüz Kutlu Olsun.
- Elektronik Defterlerin Oluşturma ve İmzalama Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi 6 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- .
- .
- 18.04.2019 Perşembe SGK Bilgilendirme Toplantısı hk.
- "Kurumlar Vergisi 2019"Eğitim Dokümanı hk.
- Yemen'e Umut Ol Kampanyası hk.
- Sakarya Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi hk.
- .
- TÜRMOB "Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar" Paneli Daveti hk.
- Kurumlar Vergisi Eğitim Semineri hk.
- Vergi Usul Kanunu Sirküler (vuk 115) 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
- E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi
- 2018 Yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi 01.04.2019, Şubat 2019 Dönemine ait KDV, Muhtasar Beyannamesi 26.03.2019 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ...Tüm Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz.
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:306)

MEVZUAT DUYURULARI

- SGK Genelgesi 2019/10 Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen İşçilerin tescil işlemleri
- Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 99 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 98
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu
- Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi
- Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Meslek Mensuplarınca Verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri İçin Asgari Ücret Tarifesinde Hüküm Bulunduğuna,Tarifenin Diğer Beyan Ve Bildirimler Bölümünün Uygulanması Gerektiğine Karar Verilmiştir.
- Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu hk.
- SGK Duyurusu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 89
- KGK Duyurusu
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru
- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküler/51
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
- 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 26)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 78
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 77
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019 / 76