GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Bilirkişilik Temel Eğitimi 2018/2.Dönem Başvuruları 01-12 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
- Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru Başvuru Tarihleri 05 Kasım -30 Kasım 2018
- E-Uygulamalar Eğitim Semineri hk.
- 01.01.2019 Tarihinden İtibaren "Defter Beyan" Sisteminde Tutulacak "İşletme Defteri"İçin Başvuru Başlamıştır
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ no:2018-32/51)
- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri hk. Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
- Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ
- Borç Kayıtlarının Silinmesine İlişkin SGK Duyurusu.
- .
- Son Ödeme Tarihi 30.09.2018 Olan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10 2018 Tarihine Ertelenmiştir.
- Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) İlişkin Aylık Mali Rapor Bildirimi Süresinde Güncelleme Yapılmıştır.
- GİB Defter Beyan Sistemi Duyurusu
- TÜRMOB Bilirkişilik Temel Eğitimi 2018/2.Dönem Başvuruları 01-12 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
- Uyumsoft Tanıtım Semineri hk.
- 2018/2 Dönem Etik Eğitimi Başvuruları hk.
- Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/158) Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 20)
- Sosyal Güvenlik Kurumu,Son Ödeme Süresi 31 Ağustos 2018 Olan SGK Alacaklarının Son Ödeme Süreleri 07 Eylül 2018 Cuma Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilgilendirme Semineri hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği