GÜNCEL HABERLER

- 2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hk.
- 2019 1.Dönem Staja Giriş Sınavı Duyurusu
- 2019 Yılı Tavsiye Niteliğinde Defter Tasdik ve Hazırlık Giderleri Ücretleri hk.
- TÜRMOB Eğitim Takipleri ve TÜRMOB Kart hk.
- Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/184) 2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/180) Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi
- .
- Vergi (Usul) İncelemeleri ve Mesleki Sorumluluk Eğitim Semineri hk.
- Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi.
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Süresi 01 Temmuz 2019 Tarihine Uzatılmıştır.
- .
- Konkordato Komiserliği Eğitimi hk.
- 29 EKİM 2018 Cumhuriyet Bayramı Kahvaltı Organizasyonu hk.
- Nisbi Aidat 2.Taksit Son Ödeme Tarihi 31.10.2018 dir.
- TÜRMOB Bilirkişilik Temel Eğitimi 2018/2.Dönem Başvuruları 01-12 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
- Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru Başvuru Tarihleri 05 Kasım -30 Kasım 2018
- E-Uygulamalar Eğitim Semineri hk.
- 01.01.2019 Tarihinden İtibaren "Defter Beyan" Sisteminde Tutulacak "İşletme Defteri"İçin Başvuru Başlamıştır

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği