GÜNCEL HABERLER

- .
- Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması
- ''Uzlaştırmacı Eğitimi'' hakkında
- 2019 Yılı Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları hakkında
- Oluşturulacak Komisyonlar hakkında
- Bayram Programı hakkında
- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Tabelalar hk.
- 19.Anadolu Odaları Eğitim Semineri Duyurusu hk.
- TÜRMOB 2019 Yılı Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı hk.
- Faizsiz Finans Denetim Standartları ve Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Taslak Metinleri hk.
- Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı hk.
- .
- Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri İçin Son Gün 1 Temmuz Pazartesi' dir.
- 4.Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu hk.
- Bayramlaşma Programı hakkında
- .
- 2018 Yılına İlişkin Vergi Levhalarının 31.05.2019 Tarihine Kadar GİB İnternet Sitesinden Alınması Gerekmektedir.
- 21.05.2019 Salı İftar Yemeği Organizasyonu hk.
- Anneler Gününüz Kutlu Olsun.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/142 Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV’si Arttırıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/141 II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
- Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Cumhur Başkanlığı Kararı Sayı:1402 atırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)
- Cumhur Başkanlığı Kararı Sayı:1403 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)
- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/140 2019 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/139 Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/138 Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir
- Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
- Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
- Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/137 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin tüm Türkiye’ deki uygulaması 1/1/2020 tarihine ertelenmiştir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/136 Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerde Yer Alan KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağına İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/132 mekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/135 Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı